Transposition for nordre København

Grundlæggende rumlige dannelser
mellem øer og åer i Nordhavnen, 2004 (KA)