Gråbrødretorv

Reetablering af luksus boliger i fredet
Købmandsgård 1154-DK, 2013 (OHA)