Den Grønne Skole

Bæredygtig opbygning af ny skole med elevinddragelse
København 2300-DK, 2013 (OHA)