Direktionsafsnit for Jönsson

Penthouse med konferencedel og
kontorer i Herlev 2730-DK, 2010 (DOM)