Eget bad

Vådrum med betonnicher
I københavner-lejlighed, 2006