Filipskolen / Hovedstadens Privatskoler

Omdannelse af tidligere fabrik til moderne skole
København 2300-DK, 2014 (OHA)