Københavns Tekniske Skole EMDRUP

Nybygning af Kantine og Undervisning
Tuborgvej 2400-DK, 2013 (OHA)