Det stirrende mennesket, Teoretisk projekt om

”Det stirrende mennesket – en fortelling”
I 1996 på Basilisk og Spartacus, 2001 (KA)